Aliana - Ateliér Modré kalhoty

Aliana - Ateliér Modré kalhoty - Čakry

Čakrová sada

Práce s čakrami není žádné tajuplné kouzlení, ale úplně obyčejná každodenní práce na sobě. Moje obrázky nemají nadpřirozenou moc, aby to udělaly za vás, ale mohou vám zpříjemnit vaši cestu k sobě samým.

Pokaždé, když ve vás vyvolají pocit krásy, vám darují pár vteřin ticha a vnitřního míru.

Ticho otevírá brány našeho nitra a vnitřní mír posiluje cestu k našemu novému myšlení, k uzdravení, k radosti.

Čakry jsou pro většinu z nás neviditelná energetická centra. Jakési kruhové brány, které zajišťují tok naší životní energie. I když je nevidíme, můžeme je ale docela zřetelně vnímat.

Pokud jsou čakry vyvážené a zdravé, energie jimi proudí tak jak má, cítíme se dobře po těle i po duchu. Jsme zdraví a spokojení.

Jakmile jsou čakry v nerovnováze, je v nerovnováze naše tělo i duše. Přicházejí fyzické nemoci, rozmrzelost, deprese, vztek, pocity samoty... a mnoho dalších ne úplně příjemných stavů.

Podle starých moudrých pramenů je čaker v našem systému veliké množství, ovšem jako nejdůležitější je jich uváděno sedm. Jsou umístěny kousek nad hmotným tělem a každá jedna souvisí i s orgány a částmi těla, které se okolo ní nacházejí. Každá má svoji frekvenci, která se projevuje mimo jiné i barvou.

První čakra - obraz
Druhá čakra - obraz
Třetí čakra - obraz
Čtvrtá čakra - obraz
Pátá čakra - obraz
Šestá čakra - obraz
Sedmá čakra - obraz

To, v jakém stavu máme naše čakry přímo souvisí s tím, jak přemýšlíme, jaké máme názory a jak žijeme.

Své čakry a tedy i tělesné a duševní zdraví můžeme vylepšit a harmonizovat uzdravením našeho myšlení.

Čakry se dlouhodobě nedají uzdravit ani odblokovat žádnou technikou či kouzlem. Uzdravují se prostřednictvím našeho myšlení a přístupu k životu, prostřednictvím způsobu, jakým žijeme každodenní život vteřinu po vteřině. Jak vnímáme sami sebe, druhé lidi, situace, které nás potkávají. Jestli se na život a lidi zlobíme, nebo je respektujeme, jestli se ze života radujeme, nebo si připadáme jako oběť... atd.

1. čakra

Čakrová sada

červená
související oblasti – nohy, kostrč, kyčle, konečník, střeva, strach, deprese, beznaděj, žití bez jiskry jen na „autopilota“, málo smíchu, neschopnost odpočívat a uvolnit se, nedůvěra

Základem pro zdraví první čakry je OPTIMISMUS.

Hluboká víra v to, že vše je v pořádku, ať se děje cokoliv. Že Vesmír (Bůh, život, naše vyšší já, osud – je jedno jak to nazýváme) nás v tom nenechá. Že nám vždycky, dříve či později, ukáže cestu kudy jít dál.

K uzdravení první čakry vede důvěra ve svůj osud, ať je jakýkoliv, umění radovat se z maličkostí a schopnost vidět na všem i tu dobrou stránku.

Nemám na mysli „sluníčkaření“ za každou cenu. Ale každá mince má dvě strany. Zrovna tak tu temnou jako i tu světlou. Moudré je vidět obě, a pak se rozhodnout, kterou necháme ovlivnit svůj život. Z každé situace vyplyne něco dobrého, pokud si dáme práci s tím to najít a nepotřebujeme být ve svém životě obětí, která se lituje trpí.

Mám přesně to, co potřebuji.

2. čakra

Čakrová sada

oranžová
související oblasti – ledviny, močové ústrojí, pohlavní orgány, bederní páteř, špatné vztahy, pocit osamocení, pocit, že mě nemá nikdo rád, strach ze samoty, neodpuštění

Základem pro uzdravení druhé čakry jsou ČISTÉ VZTAHY SE SEBOU I S DRUHÝMI.

Čisté vztahy máme, pokud jsme smíření jak se sebou, tak s druhými. Když víme, že to, jací jsme a jací jsou druzí, je naprosto v pořádku. Když víme, že všechna setkání jsou za účelem proškolit nás, naučit se něco nového. Když za sebou netáhneme kameny neodpuštění, když umíme ODPOUŠTĚT, a to sobě i druhým.

Odpuštění může nastat až ve chvíli kdy pochopíme, že ať už se nám v životě stalo, či děje cokoliv, je to tak dobře. Až když pochopíme, že nejsme a nikdy jsme nebyli nebohé chudinky. Až když pochopíme, že vše má svůj smysl, a to i přes to, že my ten smysl zatím nevidíme.

Pokud potřebujete odpustit sobě nebo někomu jinému, doporučuji vám knihu „Radikální odpuštění“ od Colina C. Tippinga.

Chovejte se k druhým i sami k sobě tak, jak byste si přáli, aby se druzí chovali k vám.

3. čakra

Čakrová sada

žlutá
související oblasti – žaludek, játra žlučník, slezina, slinivka, vztek na druhé i na sebe, pocit bezmoci, potřeba kontroly a řízení, neschopnost přijímat věci a lidi tak jak přicházejí, neschopnost smířit se s názory a činy druhých i svými, agresivita, a to i potlačovaná a agresivita používaná proti sobě

Základem pro uzdravení třetí čakry je TOLERANCE A RESPEKT K SOBĚ, K DRUHÝM A KE VŠEM SITUACÍM.

Vše, co se děje, je dobré. Potřebujeme se naučit vše respektovat a vidět to dobré. Vše, co já i druzí děláme, je v pořádku. Já tu nejsem od toho, abych bojoval/a proti čemukoliv. Vše má svůj smysl a to i přes to, že já ho ještě nemusím vidět a chápat.

A pozor! Přijetí neznamená rezignaci. Když totiž něco opravdu přijmu, stane se to, že přestanu cítit jakékoliv negativní emoce jako je vztek, smutek, lítost, sebelítost, bezmoc, nepotřebuji radit a poučovat... atd. Rozhostí se ve mně naprostý klid a mír a taková jemná, tichá radost. Z této pozice mohu pak zakročit a pomáhat kdekoliv. Říkat cokoliv, dělat cokoliv. Budu mít totiž úplně jinou motivaci. Nebudu jednat ze vzteku, smutku, vzdoru... atd. Budu jednat ze svého vnitřního ticha, které mi přesně dá vědět co a jak mám dělat a říkat.

Boj plodí boj, vztek plodí vztek, nenávist plodí nenávist, radost plodí radost, mír plodí mír a láska plodí lásku. Přesně platí: jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

4. čakra

Čakrová sada

zelená
související oblasti – srdce, plíce, hrudní páteř, průdušky, pocit nesvobody, lítost, sebelítost, nenávist k druhým i k sobě (pozor! nenávist bývá často potlačená, protože se za ní hodně stydíme)

Základem pro uzdravení čtvrté čakry je schopnost PŘIJÍMAT VĚCI S POKOROU A PĚSTOVAT V SRDCI TICHOU RADOST.

Pokora není nic takového jako: „ano, ano, já to vydržím, já to přetrpím, všichni se dívejte jak krásně trpím, ale mně to nevadí, ach bože, proč zrovna já nebo proč oni?…" Toto je velice falešná představa o pokoře.

Když prožíváme skutečnou pokoru, jsme volní a radostní. Nepociťujeme ani vůči sobě, ani vůči druhým lidem a situacím strach, smutek, nenávist, sebelítost, lítost... žádný z těchto pocitů.

Pociťujeme mír a klid. Jsme optimističtí, přející a spokojení. Máme v sobě hluboké přesvědčení, že svět je v pořádku přesně tak jak je.

Lítost i sebelítost je velmi destruktivní postoj. Ve skutečnosti vychází z pýchy. Pokud někoho litujeme, dáváme mu tím najevo, že je to chudáček, kterému se dějí nespravedlnosti a on nemá dost sil je zvládnout. Svým postojem mu bereme sílu.

Při sebelítosti dáváme najevo sami sobě, že jsme chudinky, a že nemáme schopnost a sílu situací projít. Když sami sebe pořádně politujete, máte ještě sílu něco udělat, nebo se spíš plácáte pořád na jednom místě a prohlubujete tak pocity bezmoci a beznaděje?

Soucit má úplně jiný účinek. Soucítím, tedy vím, jak se cítíš a vím, že máš sílu a schopnost to zvládnout. Nejsi chudinka, nejsi oběť. Možná to není jednoduché, ale nepochybuji, že to zvládneš. To je postoj soucitu.

Uzdravení nenávisti je škola hlubokého přijetí, včetně sebepřijetí Nenávist je opakem lásky.
Láska nemá nic společného s pocitem zamilovanosti.

Láska je stav, kdy nepociťujeme žádné negativní emoce. Kdy všechny a všechno přijímáme takové jaké to je, kdy se z toho radujeme a prožíváme ke všemu a všem mír a přitom si na sobě nenecháme štípat dříví.

Reagovat bez negativních emocí je úplně nový rozměr života, který je potřeba nejdříve zažít, aby ho člověk mohl opravdu pochopit. Pokud vás tato cesta zajímá, pak vám doporučuji přednášky paní Ivy Adamcové.

5. čakra

Čakrová sada

světle modrá, tyrkysová
související oblasti – krk, krční páteř, štítná žláza, oči, uši, nos, hlava, strach z kritiky, potřeba kontrolovat sebe i druhé, posuzování, odsuzování, hodnocení sebe i druhých, stísněnost, strach se jakkoliv projevit

Základem pro uzdravení páté čakry je POCHOPENÍ A VĚDOMÉ SVOBODNÉ VYJADŘOVÁNÍ SE JAK VE SLOVECH, TAK V MYŠLENKÁCH A ČINECH. Protože je jedno, jestli si něco „jenom" myslíme nebo to i říkáme a děláme.

Nikoho a nic nekritizovat, nehodnotit a neodsuzovat, včetně sebe samých. To už chce opravdu důslednou myšlenkovou kázeň a trénink :-) Prostě si nemyslet nic. Ticho v hlavě.

Od malinka žijeme ve světě hodnocení, posuzování, odsuzování, porovnávání. Dnes nepotřebujeme ani žádnou autoritu nad sebou, protože jednu takovou šílenou našeptávačku máme ve své hlavě.

Nejde to jinak než stokrát, tisíckrát, milionkrát, znovu a znovu přichytit sám sebe jak už zase něco hodnotím, kritizuji, posuzuji a vždycky znovu přestat. Opakovat si stále všechno je tak jak má být, je to tak správně, nemám právo ani moudrost cokoliv hodnotit, to chce jen moje ego. A jednoho dne ten hlas uvnitř utichne.

Věřte, buďte optimističtí (1. čakra :-), nikoho ze svého stavu neobviňujte (2. čakra), nebuďte naštvaní, respektujte a tolerujte sami sebe, když to nepůjde hned (3. čakra :-), nelitujte se (4. čakra :-) a neodsuzujte se za to, když se věci hned nedaří (5. čakra :-)

6. čakra

Čakrová sada

tmavě modrá

Moudrost. Někdy se říká, že tato čakra je třetím okem, tedy orgánem, který vidí. Vidí dovnitř a do šířky, vidí za věci viditelné.

Má svůj čas, který se naplní až se prokoušeme pěti prvními čakrami, které jsou pod ní. Není třeba s ní cokoliv dělat. Hlavně ji nechtít nijak speciálně uzdravovat. Uzdraví se sama tím, jak se my budeme měnit, jak budeme nově chápat, cítit a žít.

7. čakra

Čakrová sada

fialová

Propojení s Boží moudrostí. Bůh je v nás a až se otevře naše šestá čakra, pochopíme to sami. Nechme tuto práci ať se děje sama. A hezky pokorně si počkejme :-)

domů email: iva.aliana@seznam.cz tel.: +420 777 81 69 81